Betalen – Tandartspraktijk De Krom – Monnickendam

Betalen

BETALINGSVOORWAARDEN PRAKTIJK
De praktijk verstuurt en incasseert zelf de rekeningen voor de zorg die u bij ons heeft
gehad. Wij voldoen hierbij uiteraard aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Voor de betalingsvoorwaarden sluiten wij aan bij de algemene betalingsvoorwaarden
voor tandheelkundige zorg in Nederland. Deze kunt u vinden op de website van de
KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde)
Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening bij ons?
Wij mogen, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een
eventuele vergoeding van de behandeling altijd terug op de rekening. Als u niet wilt dat
wij uw rekening bij uw zorgverzekeraar indienen, dient u dit duidelijk en voorafgaand aan
de behandeling aan te geven bij de praktijk.
Wij verwachten dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de
rekening. Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in
verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Mocht u
onverhoopt de kosteloze herinnering onbeantwoord laten maken we voor een
buitengerechtelijk incassotraject gebruik van Payt debiteurenbeheer. Daarbij zullen ook
wettelijke rente en incassokosten in rekening worden gebracht.
We streven ernaar om de kosten van de zorg zo laag mogelijk te houden. Voorkom
verhogingen door tijdig te betalen en maak zoveel mogelijk gebruik van de digitale
mogelijkheden die wij u daarbij bieden zoals online betalen via iDeal. Zorg ook dat wij
altijd beschikken over uw actuele persoons- en verzekeringsgegevens. Dat voorkomt
onnodige vertragingen, kosten en administratieve werkzaamheden.
Voor vragen over uw rekeningen verzoeken wij u zoveel mogelijk gebruik te maken van
digitale hulpmiddelen. U kunt daarvoor reageren per e-mail op uw factuur door te kiezen
voor e-mail beantwoorden of gebruik te maken van ons factuurportaal. We zullen u dan
zo spoedig mogelijk een antwoord geven